ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Op alle rechtsbetrekkingen van FotografieMarcoStummel.nl en Marco Stummel zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2010.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen!

 

DE WEBSITE

Alle content van deze website is eigendom van Marco Stummel en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

 

Wordt er geconstateerd dat er elders tekst danwel beeldmateriaal zonder toestemming wordt gebruikt volgt er een passende factuur.

 

 

AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT VOLGENS DE NEDERLANDSE WET

De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn erfgenamen.
Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk, al dan niet voor commerciële doeleinden.
Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt.

 

 

GEBRUIKSOVEREENKOMST

De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.
Het publiceren van foto’s is in den beginsel niet toegestaan en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm en met een

duidelijke vermelding in de vorm van “foto: FotografieMarcoStummel.nl"

 

 

AFSPRAKEN FOTOSHOOT

Afspraken die gemaakt zijn en niet worden nagekomen worden in rekening gebracht, 50% van de afgesproken prijs! Tenzij uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd!

De gemaakte serie wordt verzonden door de fotograaf via de online dienst Wetransfer, dit in een verkleinde versie met het woord 'CONCEPT' er doorheen.

Klant zoekt de beste foto's uit, geeft nummers door en de fotograaf gaat de desbetreffende beelden optimaliseren.

Afhankelijk van het gekozen pakket kiest u de aantallen.

Meer foto's bestellen kan tegen meerprijs.

 

 

TFP SHOOTS

TFP betekent niet 'gratis shooten' Bij TFP gaan beide beide partijen voor een 100% resultaat tbv aanvulling portfolio! Inzet is dus belangerijk.

Alle gemaakt foto's worden niet verzonden, fotograaf maakt een selectie die verzonden worden in HR via de online dienst Wetransfer.

De geschoten set blijft uiterlijk 2 maand op de harddisk van de fotograaf staan. De selectie wordt bewaard.

Zowel model als fotograaf gaan akkoord met het gebruik van de foto's ter promotie op website's en de diverse sociale kanalen.

Eveneens wordt er een TFP overeenkomst overlegd welke doorgenomen wordt en ondertekend door beide partijen.

TFP overeenkomst kan ter inzage gemaild worden

Beide partijen hebben de intentie een goede samenwerking aan te gaan voor de mooiste resultaten. Tijd is kostbaar, voor jou als model maar ook voor mij als fotograaf, last minute afzeggen wordt derhalve niet op prijs gesteld!

 

 

WORKSHOPS

Bij onze workshops wordt geacht dat men zich gedraagt als een 'goede gastheer'

Het model wordt netjes en fatsoenlijk benaderd en niet aangeraakt.

Nee = Nee!!

Aangeboden materialen wordt zorgvuldig mee omgegaan.

Deelname aan de activiteiten is voor eigen risico van deelnemer.

Bij te late betaling verdwijnt u van de deelnemerslijst.

Betaling dient hoe dan ook voor aanvang workshop voldaan te zijn, niet voldaan, geen toegang tot workshop.

Afmelden kan tot 3 dagen van tevoren, daarna vindt er geen restitutie plaats!!

Gemaakte foto's tijdens de workshop mogen in overleg met het model gebruikt worden ter promotie, dat geld voor zowel deelnemers als organisatie.

Het kán zijn dat er 'live' gegaan wordt op sociale kanalen.
Door u zich op te geven als deelnemer aanvaardt u deze regels.

 

 

SHOOTEVENEMENTEN

U bent te gast op een terrein of in een gebouw van iemand, respecteer de eigendommen van diegene, mocht er onverhoopt iets stuk gaan

meld dit dan netjes bij de organisatie, derhalve gaat de organisatie ervan uit dat u een goede WA verzekering heeft.

Deelname is verder op geheel eigen risico deelnemer.

Bij te late betaling vervalt uw plek van de deelnemerslijst.

Er wordt geen restitutie verleend als u onverhoopt niet kunt komen op het desbetreffende shootevent!

 

 

MODELLEN/HOSTESSES ETC

FotografieMarcoStummel.nl bemiddeld voor diverse modellen. Contact gaat ten allen tijde via ons. Ook de facturatie verzorgen wij.

Via de subpagina staat het e.e.a omschreven!

 

 

MAILING

Door u zich op te geven voor één van onze activiteiten gaat u akkoord dat uw mailadres opgenomen wordt in ons bestand, derhalve

ontvangt u aanbiedingen omtrendt workshops en shootevenementen.

Uitschrijven kan ten allen tijde door een mail te sturen met de tekst 'UITSCHRIJVEN MAILING'

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Het kopieëren van tekst en foto's, misbruiken, plaatsen op of in diverse andere bronnen (bijv, krant/magazines etc)  anders dan FotografieMarcoStummel.nl is verboden op grond van de auteursrechten! Bij misbruik etc wordt er een factuur ingediend